MATERA kulturhuvudstad 2019

I de branta bergssluttningarna i floden Gravinas dalgång bodde det människor tills en bit in på 50-talet. Sassi di Matera heter stadsdelen och den kan man besöka och även se hur ett boende såg ut och fungerade på den tiden. Den är sedan 1993 världsarvslistad och 2019 kulturhuvudstad.